miércoles, 23 de enero de 2008

Violència de gènere

El dia 3 de desembre, organitzada per l'ajuntament, es va fer una xerrada dirigida als alumnes de 3r d'ESO que va tractar el tema de "La violència de gènere".
El tema de la violència de gènere està present en el nostre Centre ja que hi ha diferents departaments que ho treballen amb els alumnes amb pel·lícules, lectures, col·loquis... i s' intenta fer-los reflexionar sobre aquest greu problema de la nostra societat.

No hay comentarios: