miércoles, 23 de enero de 2008

Prevenció de la violència

En novembre, els dies 5 i 9, s'han fet unes xerrades de "Prevenció i mediació en la violència a les aules" dirigides a 1r d'ESO i 3r d'ESO.
El problema de la violència, de l'agressivitat que tenen alguns alumnes està present i hi ha que ficar-li solucions.
Els conflictes s'han de tallar des d'un principi, intentar que els alumnes es posen en la pell de l'altre per a fer-los canviar d'actitud ha estat l'objectiu d'aquestes xerrades.
En el nostre Centre tenim un professor que actua de mediador, Toni Nebot, des de fa dos anys. Ens dóna molts bons resultats ja que qualsevol conflicte, per menut que siga, si no es tracta pot generar problemes posteriors.

No hay comentarios: